Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza

Praca

Artykuły

Poszukujemy kandydata na stanowisko konserwator - elektryk

20 marca 2023

Wymagania:

 • Wykształcenie adekwatne do powierzonych zadań.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych na stanowisku o podobnym charakterze min. 1 rok.
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych.
 • Uprawnienia elektryczne E - Grupa 1, 2, 3, 4, 10 i zakresie gazów medycznych E – Grupa 2, 7, 10.
 • Dobra organizacja pracy, sumienność oraz umiejętność pracy zespołowej.

Obowiązki:

 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym sieci elektroenergetycznej szpitala (Rozdzielnice nN, wewnętrzne linie zasilające).
 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji elektrycznych i urządzeń odbiorczych.
 • Wymiana zużytych elementów osprzętu elektrycznego, oświetlenia elektrycznego. Zapewnienie zasilania awaryjnego w wypadku braku napięcia w sieci ( uruchomienie agregatu prądotwórczego, jego konserwacja i sprawdzenie gotowości do pracy).
 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym baterii akumulatorów zasilania awaryjnego (ładowanie uzupełnienie ubytków wody, konserwacja prowadzeń i instalacji światła awaryjnego).
 • Kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Szpitala.
 • Obsługa instalacji i urządzeń gazów medycznych.
 • Dokonywanie okresowych, obowiązkowych pomiarów el. obsługiwanych maszyn , urządzeń i instalacji.
 • Obsługa i naprawa urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych Szpitala.
 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji pomocniczych (sygnalizacyjnych, przyzywowych, urządzeń i instalacji gazów medycznych, itp.).
 • Utrzymanie porządku w pomieszczeniach ruchu elektrycznego, technicznych związanych z pracą warsztatu elektrycznego i pomieszczeń socjalnych tego warsztatu.
 • Konserwacja i naprawa sprzętu gospodarstwa domowego użytkowanego w komórkach organizacyjnych szpitala.
 • Utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy fachowej umożliwiającego każdorazowe zdanie egzaminu kwalifikacyjnego SEP.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w systemie 12 godzinnym;
 • Długofalową współpracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i programu Multisport.
 • Pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV:  rekrutacja@falkiewicza.pl
Odezwiemy się do wybranych kandydatów.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych i innych danych zebranych w trakcie procesu rekrutacji, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji, przez Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ". Możesz dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgody możesz wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed ich wycofaniem.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza z siedzibą we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie http://www.falkiewicza.pl/p,111,rodo - zakładka RODO.

Monika Romanowska

Zatrudnimy pielęgniarki anestezjologiczne na umowę o pracę, umowę zlecenia, kontrakt

17 marca 2023

Twoje zadania:

 • wykonywanie świadczeń z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego w obrębie bloku operacyjnego, sali poznieczuleniowej i stanowisk znieczulenia w szpitalu
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych
 • wykonywanie zleconych przez lekarza procedur medycznych
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej
 • stosowanie procedur zapewniania jakości opieki pielęgniarskiej

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie kierunkowe: magister lub licencjat pielęgniarstwa lub tytuł pielęgniarki dyplomowanej
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • ukończony kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mile widziana specjalizacja z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • orientacja na pacjenta, życzliwe podejście do ludzi, empatia, wysoka kultura osobista
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki oraz dobra organizacja własnej pracy
 • komunikatywność, umiejętności pracy w zespole
 • sprawność w działaniu oraz odporności na stres
 • podstawowa znajomość obsługi komputera

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • czas pracy i formę zatrudnienia uzależnione od preferencji
 • wsparcie zespołu oraz miłą atmosferę pracy
 • możliwość pracy w innowacyjnej, dynamicznie rozwijającej się placówce  medycznej

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych i innych danych zebranych w trakcie procesu rekrutacji, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji, przez Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ". Możesz dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgody możesz wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed ich wycofaniem.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza z siedzibą we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie http://www.falkiewicza.pl/p,111,rodo - zakładka RODO.

Jowita Skirzyńska

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

17 lutego 2023

Rekrutacja na stanowisko Główny Księgowy

7 lutego 2023

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu zatrudni na stanowisku:

Główny księgowy

Nasze wymagania

 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie,
 • wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku w działach księgowości,
 • znajomość przepisów prawa bilansowego i podatkowego oraz praktycznego ich stosowania,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych oraz działalności leczniczej (co będzie dużym atutem) oraz praktyczne ich zastosowanie,
 • umiejętność prawidłowego interpretowania przepisów,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym aplikacji księgowych i kadrowo-płacowych,
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • umiejętność zarządzania pracą zespołu,
 • umiejętność pracy pod presją,
 • rzetelność, odpowiedzialność i nieposzlakowana opinia.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

 • kierowanie i nadzór nad Działem Księgowo-Finansowym;
 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • prowadzenie operacji gospodarczych i finansowych zgodnych z planem finansowym;
 • kompleksowe i rzetelne prowadzenie dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i innych raportów finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań GUS;
 • przygotowywanie i przekazywanie deklaracji podatkowych w zakresie podatków dochodowych CIT, PIT oraz VAT;
 • nadzór nad sporządzaniem list płac;
 • nadzór nad sprzedażą i obsługą usług komercyjnych.

Gwarantujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Długofalową współpracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i programu Multisport.
 • Pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV:  rekrutacja@falkiewicza.pl

Odezwiemy się do wybranych kandydatów.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych i innych danych zebranych w trakcie procesu rekrutacji, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji, przez Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ". Możesz dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgody możesz wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed ich wycofaniem.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza z siedzibą we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie http://www.falkiewicza.pl/p,111,rodo - zakładka RODO.

Monika Romanowska

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - dokumenty należy składać w terminie do dnia 6 lutego 2023 r. do godz. 15.30

31 stycznia 2023

Zatrudnimy lekarzy i pielęgniarki z Ukrainy

25 marca 2022

Спеціалізована лікарня iмені А. Фалькевича запрошує  лікарів терапевтів, педіатрів та медсестри з України.

Зацікавлені можуть зв’язатися з нами за телефоном: ☎️71/3774109 або електронною поштою: ???? kadry@falkiewicza.pl

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza zatrudni lekarzy chorób wewnętrznych, lekarzy pediatrów oraz pielęgniarki z Ukrainy.

Osoby zainteresowane zachęcamy do  kontaktu pod numerem telefonu : ☎️ 71/3774109 lub mailowo : ???? kadry@falkiewicza.pl

Ewa Teklińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-25
Data publikacji:2019-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:25188