Rok 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 aktualizacja 1:

Plan postępowań o udzielenie zamówień aktualizacja 1 pdf (46 KB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.pdf (50 KB)

Artykuły

ZP/TP-11/2022 - Okresowe przeglądy aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (72 zadania)

27 czerwca 2022

ZP/TP-12/2022 - Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z napełnianiem i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny, butli na gazy medyczne i techniczne oraz mieszaniny gazów medycznych do znieczulania w butlach z zaworem dozującym

22 czerwca 2022

ZP/TP-10/2022 - Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

22 czerwca 2022

ZP/W-08/2022 - Zakup sprężarki powietrza medycznego - 1 szt. - ZAMÓWIENIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

1 czerwca 2022

ZP/W-09/2022 - Zakup ssaka mobilnego elektrycznego - 2 szt. - ZAMÓWIENIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

31 maja 2022

ZP/TP-07/2022 - Zakup, dostawa, montaż oraz serwis sprzętu specjalistycznego na doposażenie sali porodów naturalnych Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we W-wiu

6 maja 2022

ZP/TP-05/2022- Zakup środków ochrony indywidualnej i zakup środków do dezynfekcji dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

25 kwietnia 2022

ZP/TP-03/2022 - Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

24 marca 2022

ZP-TP-03-2022-03-24 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (223 KB)

ZP-TP-03-2022-03-24 - Opis Przedmiotu Zamowienia OPZ.zip (272 KB)

ZP-TP-03-2022-03-24 - SWZ.docx (86 KB)

ZP-TP-03-2022-03-24 - Zał. nr 1 do SWZ_ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.docx (40 KB)

ZP-TP-03-2022-03-24 - Zał. nr 2 do SWZ _Formularz ofertowy.docx (41 KB)

ZP-TP-03-2022-03-24 - Zał. nr 2a do SWZ_ Formularz asortymentowo-cenowy.xls (48 KB)

ZP-TP-03-2022-03-24 - Zał. nr 3 do SWZ_ Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx (41 KB)

ZP-TP-03-2022-03-24 - Zał. nr 4 do SWZ-Umowa-...2022-(wzor)-projekt COVID-19.docx (43 KB)

ZP-TP-03-2022-03-24 - Zał. nr 5 do SWZ_ Wykaz dostaw.docx (35 KB)

ZP-TP-03-2022-03-24 - Zał. nr 6 do SWZ_ Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym.docx (41 KB)

ZP-TP-03-2022-03-24 - Zał. nr 7 do SWZ- ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf (820 KB)

  ZP-TP-03-2022-04-01 - SWZ - po zmianach.docx (87 KB)

ZP-TP-03-2022-04-01 - Zał. nr 4 do SWZ_ Umowa - po zmianach.docx (44 KB)

ZP-TP-03-2022-04-01 - Zał. nr 6 - Aparat do znieczulenia - po zmianach SWZ.doc (176 KB)

ZP-TP-03-2022-04-01 - Wyjaśnienia treści SWZ.docx (121 KB)

 ZP-TP-03-2022-04-04 - Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.docx (110 KB)

ZP-TP-03-2022-04-04 - SWZ_ po zm. terminu.skł.ofert.docx (87 KB)

 ZP-TP-03-2022-04-05 - Wyjaśnienia treści SWZ.docx (122 KB)

ZP-TP-03-2022-04-05 - Wyjaśnienia treści SWZ - po sprostowaniu.docx (122 KB)

ZP-TP-03-2022-04-05 - SWZ - po sprostowaniu i zmianach.docx (87 KB)

ZP-TP-03-2022-04-05 - Zał. nr 4 do SWZ_ Umowa - po sprostowaniu i zmianach.docx (44 KB)

ZP-TP-03-2022-04-06 - Wyjaśnienia treści SWZ.docx (120 KB)

ZP-TP-03-2022-04-06 - Zad. 3_sprężarka powietrza medycznego 1 szt._ po zm. z dn.06.04.2022r..doc (53 KB)

ZP-TP-03-2022-04-07 - Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (49 KB)

ZP-TP-03-2022-04-07 - Wyjaśnienia treści SWZ.docx (117 KB)

ZP-TP-03-2022-04-07 - Zad. 6. ap.do zniecz. - 2 szt._ po zm. z dn.07.04.2022r..doc (176 KB)

ZP-TP-03-2022-04-08 - Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (39 KB)

ZP-TP-03-2022-04-08 - Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.docx (110 KB)

ZP-TP-03-2022-04-08 - SWZ_ po zm._ z dn. 08.04.2022r.docx (87 KB)

ZP-TP-03-2022-04-12 - Zał.nr 1 do SWZ_ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału _po zm. z dn. 05.04..docx (40 KB)

ZP-TP-03-2022-04-13 - Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.docx (110 KB)

ZP-TP-03-2022-04-13 - Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (37 KB)

ZP-TP-03-2022-04-13 - SWZ_ po zm._ z dn. 13.04.2022r.docx (88 KB)

ZP-TP-03-2022-04-14 - Wyjaśnienia treści SWZ.docx (124 KB)

ZP-TP-03-2022-04-14 - Zad. 6. ap.do zniecz. - 2 szt._ po zm. z dn.14.04.2022r..doc (177 KB)

ZP-TP-03-2022-04-19 - Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.docx (110 KB)

ZP-TP-03-2022-04-19 - SWZ_ po zm._ z dn. 19.04.2022r. dot. zm.term. skl.ofert.docx (87 KB)

ZP-TP-03-2022-04-19 - Wyjaśnienia treści SWZ _19.04.2022r. oraz sprost. odp. z dn.14.04..docx (117 KB)

ZP-TP-03-2022-04-22 - Informacja z otwarcia ofert_22.04.2022r..docx (24 KB)

ZP-TP-03-2022-05-10 - Powiadomienie o odrzuceniu, unieważnieniu i wyborze najkorzystniejszej oferty.zip (91 KB)

ZP-TP-03-2022-05-11 - SPROSTOWANIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  z dn. 10.05.2022r. dla zadania nr 7  (Lampy przepływowe UV – 10 szt.).docx (26 KB)

ZP-TP-03-2022-05-13 - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _ dla zadania nr 1.docx

ZP-TP-03-2022-05-23 - Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (187 KB)

 

ZP-TP-03-2022-06-15 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. 1.pdf (54 KB)

ZP-TP-03-2022-06-15 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. 2.pdf (54 KB)

ZP-TP-03-2022-06-15 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. 4.pdf (54 KB)

ZP-TP-03-2022-06-15 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. 5.pdf (54 KB)

ZP-TP-03-2022-06-15 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. 6.pdf (54 KB)

ZP-TP-03-2022-06-15 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. 7.pdf (54 KB)

 

 

Tomasz Sułkowski

ZP/TP-02/2022 - Dostawa środków czystości i drobnego sprzętu do sprzątania, worków oraz naczyń jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

27 stycznia 2022

ZP/TP-01/2022 - Kompleksowe dostawy energii elektrycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, obejmujące sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu (dystrybucji)

26 stycznia 2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-26
Data publikacji:2022-01-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4662