Szybki Kontakt

 
 

All rights reserved. Designed by InterMore.pl.

Szpital Falkiewicza

Kierujemy się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta mając na celu osiągnięcie optymalnego dobrostanu zdrowia jak i zdobycie zaufania naszych pacjentów we wzajemnych relacjach.

Szpital im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu funkcjonuje jako jedna z placówek medycznych od 1976 r. W tym czasie przeszedł kilka modernizacji.

Aktualnie Szpital składa się z czterech dużych Oddziałów wraz z pododdziałami: Oddziału Ginekologiczno – Położniczego o IIIo referencyjności, Oddziału Neonatologicznego o IIIo referencyjności, Oddziału Pediatryczno – Reumatologicznego oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii.

W ostatnich dwóch latach podjęliśmy proces modernizacji placówki  - podnosząc jakość i bezpieczeństwo opieki nad pacjentami, systematycznie wymieniając stare sprzęty medyczne i wyposażenie na nowe oraz zatrudniając nową wykwalifikowaną kadrę medyczną.

Jesteśmy największym Oddziałem Ginekologiczno – Położniczym na Dolnym Śląsku i stale rozwijamy i poszerzamy zakres świadczeń z tych dziedzin.  Zależy nam by od samego początku zapewnić jak najlepszą opiekę na różnym etapie życia w obszarze zdrowia prokreacyjnego zarówno dziewczynkom jak i kobietom ze schorzeniami ginekologicznymi w tym z endometriozą, chorobami onkologicznymi oraz parom starającym się o potomstwo, ale także kobietom w ciąży i jej nowonarodzonym dzieciom. Efektem tych starań jest stworzenie w naszym ośrodku Poradni  Zaburzeń Prokreacji i Leczenia Endometriozy, Szkoły Rodzenia oraz możliwość prowadzenia ciąży w Gabinecie Położnej POZ. Ośrodek w związku z prowadzoną działalnością dostał status nadany przez Ministra Zdrowia - Centrum Zdrowia Prokreacyjnego, którego zadaniem jest profilaktyka, diagnoza i leczenie schorzeń przyczyniających się do niepłodności oraz poprawiającym dzietność. Niezwykłe zaangażowanie i specjalistyczna opieka w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym ma odzwierciedlanie w liczbie porodów i zabiegów w naszym Szpitalu, które od czasu wprowadzenia zmian pod koniec 2021 r wzrosły średnio o 30 %.

Oddział Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu jest ośrodkiem o III poziomie referencyjności w zakresie opieki neonatologicznej. W strukturze Oddziału funkcjonuje Oddział Fizjologii Noworodka, w którym bezpośrednio  po urodzeniu dzieci mają zapewniony nieprzerwany pierwszy kontakt „skóra do skóry” z mamą a po cięciu cesarskim również z tatą. Wszystkie zdrowe noworodki po urodzeniu przebywają w systemie rooming-in razem ze swoimi mamami. Od pierwszych godzin życia, niezależnie od drogi porodu ( siłami natury, cięciem cesarskim), propagujemy karmienie piersią, uczymy technik przystawiania noworodka do piersi, radzimy jak prawidłowo rozwijać i podtrzymywać laktację. Oferujemy profesjonalną pomoc certyfikowanych doradczyń laktacyjnych. Wszystkie niezbędne procedury medyczne mogą być wykonywane w obecności rodziców.  W Oddziale Patologii Noworodka hospitalizowane są noworodki wymagające diagnostyki, leczenia oraz monitorowania podstawowych funkcji życiowych. Posiadamy nowoczesną aparaturę monitorującą oraz diagnostyczną między innymi do badań USG. Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin w tym okulistyki, kardiologii, chirurgii dziecięcej, neurologii dziecięcej, laryngologii, nefrologii, genetyki. Oddział Intensywnej Terapii Noworodka wyposażony jest w nowoczesny sprzęt specjalistyczny w tym w respiratory do konwencjonalnej wentylacji ciśnieniowej i objętościowej, z możliwością wentylacji oscylacyjnej, inkubatory zamknięte i otwarte, sprzęt monitorujący podstawowe czynności życiowe oraz urządzenia wspomagające i zastępujące niewydolny oddech noworodka. W oddziale tym leczone są między innymi  noworodki urodzone przedwcześnie, z bardzo małą urodzeniową masą ciała, w stanach zagrożenia życia z powodu zaburzeń oddychania, krążenia, wrodzonych wad rozwojowych oraz noworodki wymagające intensywnego nadzoru oraz zastosowania wysokospecjalistycznych procedur medycznych. Oddział realizuje standardy opieki okołoporodowej i zapewnia całodobowo opiekę zespołu neonatologicznego lekarsko-pielęgniarskiego, realizację niezbędnych zabiegów profilaktycznych, obowiązkowe szczepienia okresowe, badania przesiewowe w tym: pulsoksymetryczny, test w kierunku wrodzonych chorób metabolicznych( w tym SMA), przesiewowe badanie słuchu. Po wypisaniu do domu noworodki, które tego wymagają są objęte dalszą opieką Paradni Neonatologicznej.

Oddział Pediatryczno-  Reumatologiczny jest jedynym w regionie miejscem diagnostyki chorób reumatycznych u dzieci z Dolnego Śląska, Opolszczyzny, województwa lubuskiego i południowej części województwa wielkopolskiego. Część reumatologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób reumatycznych o podłożu zapalnym takich jak młodzieńcze idiopatyczne zapalenia stawów, toczeń układowy, zapalenie skórno- mięśniowe, zapalenia naczyń, twardzina młodzieńcza, spondyloartropatie, zapalenia stawów związane z infekcjami, choroby autozapalne, przewlekłe bóle kostne oraz stawowe. Oddział dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowym,  sprzętem radiologicznym i ultrasonograficznym oraz kapilaroskopem.

Działalność Oddziału Pediatrycznego obejmuje diagnostykę i leczenie ostrych infekcyjnych chorób wieku dziecięcego z zakresu układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, dermatologii i chorób zakaźnych, jak również planową diagnostykę omdleń, bólu w klatce piersiowej, otyłości, zaburzeń endokrynologicznych, alergologicznych i hematologicznych.

Stale współpracujemy z zespołem psychologów w procesie diagnostyczno- terapeutycznym dzieci i młodzieży, jak również zespołem specjalistów z zakresu laryngologii, okulistyki, kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, nefrologii, hematologii oraz alergologii dziecięcej.

W Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii prowadzona jest  kompleksowa diagnostyka i leczenie schorzeń z zakresu chorób wewnętrznych, w tym między innymi chorób krążenia, układu oddechowego, internistycznych stanów ostrych np. infekcji, dekompensacji cukrzycy, ostrej przednerkowej niewydolności nerek, wykonujemy zabiegi paracentezy, torakocentezy, leczenie opatrunkowe i terapię podciśnieniową odleżyn oraz prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń wieku podeszłego, przeprowadzamy także całościową ocenę geriatryczną, w zakresie której chorego ocenia zespół wielodyscyplinarny składający się oprócz lekarza również z psychologa i rehabilitantki.

W zakresie badań diagnostycznych dysponujemy :pracownią endoskopową, ultrasonograficzną, echokardiograficzną, spirometryczną,  diagnostyki kardiologicznej ( holter ekg, holter ciśnieniowy), radiologiczną oraz pracownią  densytometryczną wykonującą badania gęstości kości metodą DEXA.

Kierujemy się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta mając na celu osiągnięcie optymalnego dobrostanu zdrowia jak i zdobycie zaufania naszych pacjentów we wzajemnych relacjach.

W 2022 r. Szpital otrzymał Certyfikat Akredytacyjny, który potwierdza spełnienie najwyższych standardów w zakresie organizacji, bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. To ważny dokument wydawany przez Ministra Zdrowia, świadczący o tym, że pełne spektrum działalności klinicznej oraz zarządzania i administracji Szpitala są godne zaufania. Stwierdzili to zewnętrzni wizytatorzy w oparciu o dostępne i opublikowane standardy. 

Uzyskanie certyfikatu z jednej strony stanowi dowód, iż nasz Szpital odznacza się wysoką jakością udzielanych świadczeń, a także  motywuje nas do ciągłego rozwoju oraz doskonalenia działalności, by jak najpełniej zaspokajać potrzeby i oczekiwania naszych pacjentów.

Potwierdzeniem zmian na lepsze, jakości świadczonych przez nas usług jest również stale wzrastająca liczba pacjentów naszego szpitala. Od 2021 r do końca 2022 liczba pacjentów wzrosła o 30 %, a liczba porodów w 2022 r w stosunku do roku poprzedniego o 40 %. Tendencja wzrostowa liczby porodów zostaje cały czas zachowana. W stosunku do sierpnia ubiegłego roku tj 2022  liczba porodów wzrosła o ponad 23 %. Podobnie sytuacja wygląda z liczbą zabiegów gdzie obserwujemy tendencję wzrostową  do lat poprzednich.

 

 

 


Misja Szpitala: „Dbamy o każde życie”

Najważniejszym zadaniem pracowników Szpitala jest ratowanie życia i przywracanie zdrowia każdego pacjenta, który korzysta z pomocy.  Mając na uwadze stałe podnoszenie jakości świadczonych usług - Szpital skupia się na realizacji opieki nad pacjentem na najwyższym poziomie, zgodnie ze standardami akredytacyjnymi.


Co nas wyróżnia?

  • indywidualne podejście do każdego pacjenta i jego potrzeb
  • zapewnianie dostępu do najwyższej jakości świadczonych usług
  • zaangażowanie w realizację wyznaczonych celów
  • szacunek i współpraca – tworzymy zespół w atmosferze życzliwości, któremu przyświeca jeden cel jakim jest dobro pacjenta i wzajemna pomoc
  • profesjonalny zespół -  podnosimy kwalifikacje naszego personelu oraz dbamy o komunikację wewnętrzną
  • promowanie zdrowia zarówno wśród pacjentów jak i pracowników

Jakość usług

Atmosfera poczucia bezpieczeństwa, zaufania, wsparta profesjonalną opieką medyczną i wzajemne zrozumienie - prowadzi do kreowania prawidłowych postaw społecznych. Takie podejście znacznie poprawia dobrostan pacjenta – a także całej jego rodziny. Wspieranie dobrej kondycji psychofizycznej w trakcie hospitalizacji ma ogromy wpływ na powrót do zdrowia.

Im więcej edukujemy się, wiemy o potencjalnych zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi, tym większa jest radość, zrozumienie i spokój. Nasz zespół medyczny ma ogromną nadzieję, że ich zaangażowanie i wkład pracy odczują Państwo w trakcie pobytu w naszym szpitalu.

30.06.2023

Wczesna diagnostyka i leczenie geriatryczne

W Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii prowadzona jest  kompleksowa diagnostyka i leczenie schorzeń z zakresu chorób wewnętrznych, w tym między innymi chorób krążenia, układu oddechowego, internistycznych stanów ostrych np. infekcji, dekompensacji cukrzycy, ostrej przednerkowej niewydolności nerek, wykonujemy zabiegi paracentezy, torakocentezy, leczenie opatrunkowe i terapię podciśnieniową odleżyn oraz prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń wieku podeszłego, przeprowadzamy także całościową ocenę geriatryczną, w zakresie której chorego ocenia zespół wielodyscyplinarny składający się oprócz lekarza również z psychologa i rehabilitantki.

W zakresie badań diagnostycznych dysponujemy :pracownią endoskopową, ultrasonograficzną, echokardiograficzną, spirometryczną,  diagnostyki kardiologicznej ( holter ekg, holter ciśnieniowy), radiologiczną oraz pracownią  densytometryczną wykonującą badania gęstości kości metodą DEXA.

Kierujemy się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta mając na celu osiągnięcie optymalnego dobrostanu zdrowia jak i zdobycie zaufania naszych pacjentów we wzajemnych relacjach.

Znajdź nas w social mediach

Dane kontaktowe
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ul. Warszawska 2
52-114 Wrocław

Kontakt
tel. 71 37 74 100
fax 71 346 51 72
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 899-22-27-939
REGON: 931082610

© Wszelkie prawa zasteżone.
Designed by InterMore