Szybki Kontakt

 
 

All rights reserved. Designed by InterMore.pl.

Oddział Neonatologiczny z pododdziałami

Oddział Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu jest ośrodkiem o III poziomie referencyjności w zakresie opieki neonatologicznej. W oddziale zatrudnionych jest 8 specjalistów neonatologii oraz 4 lekarzy rezydentów. Cała kadra lekarska uczestniczy w licznych szkoleniach zawodowych nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje. W strukturze Oddziału funkcjonuje:

  1. Oddział udziela świadczenia w trybie stacjonarnym oraz ambulatoryjnym, w zakresie fizjologii, patologii oraz intensywnej terapii noworodka na III poziomie referencyjności. Udzielane świadczenia zdrowotne dotyczą zdrowych oraz chorych noworodków.
  2. Leczenie wcześniaków z masą ciała we wszystkich zakresach wagowych tj. powyżej 500 g, pochodzących z ciąż wysokiego ryzyka.
  3. Resuscytacja noworodków urodzonych w zamartwicy, wczesna diagnostyka i leczenie powikłań, niedotlenienia okołoporodowego.
  4. Prowadzenie intensywnej terapii oddechowej metodami inwazyjnymi oraz nieinwazyjnymi, dotchawicza podaż surfaktantu.
  5. Diagnostyka i leczenie powikłań mechanicznej wentylacji, odmy opłucnowej i dysplazji oskrzelowo-płucnej.
  6. Ocena badań radiologicznych oraz ultrasonograficznych we współpracy z radiologiem.
  7. Diagnostyka i leczenie wczesnych oraz późnych zakażeń okresu noworodkowego.
  8. Diagnostyka i leczenie hiperbilirubinemii okresu noworodkowego (fototerapia, transfuzje wymienne), w tym leczenie choroby hemolitycznej noworodka.
  9. Wczesna diagnostyka wad wrodzonych we współpracy z chirurgiem oraz genetykiem kardiologiem, nefrologiem.
  10. Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego we współpracy z neurologiem oraz rehabilitantem.
  11. Wczesna diagnostyka retinopatii wcześniaczej we współpracy z okulistą.
  12. Wczesna diagnostyka wad serca przewodozależnych ( test pulsoksymetryczny ).
  13. Wykonywanie testów przesiewowych bibułowych.
  14. Wykonywanie badania słuchu metodą otoemisji akustycznej.
  15. Prowadzenie Poradni Neonatologicznej.
  16. Wykonywanie obowiązkowych szczepień ( WZW, BCG ).
  17. Udzielanie porad laktacyjnych kobietom przebywającym w oddziale.
  18. Współpraca ze Szkołą Rodzenia.

Szpital Falkiewicza -
Zmieniamy się na lepsze...

Prześlij swoje sugestie i pomysły...
Dane kontaktowe
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ul. Warszawska 2
52-114 Wrocław

Kontakt
tel. 71 37 74 100
fax 71 346 51 72
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 899-22-27-939
REGON: 931082610

© Wszelkie prawa zasteżone.
Designed by InterMore